0
0
0
0
0

Medelsvensken

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 10 ton CO2e per år, eller 8 ton CO2e om offentlig konsumtion räknas bort.

Hållbar utveckling

Hållbart intervall är ca 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år.

Vilken typ av hus bor du i?

Flerbostadshus är ett hus där flera bostäder delar en ingång, till exempel en lägenhet i lamellhus eller punkthus. Småhus inkluderar bland annat en- eller tvåfamiljsvillor, radhus och kedjehus.


Om Klimatkontot Arrow  |   Hjälp Arrow  |  
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.
Göteborgs Stad